Home  /  Organizacijske jedinice  /  Služba za kadrovske poslove

Služba za kadrovske poslove

Iva Babić, dipl.iur.
Voditeljica Službe:  Iva Babić, dipl. iur.
Kontakt: 036/336-503
Referenti za kadrovske poslove: 036/336-514; 336-513
E-adresa: kadrovska@skbm.ba
Adresa: Kralja Tvrtka b.b.
Radno vrijeme: 07.00 – 15.00 (pon. do pet.)

U Službi za kadrovske poslove obavljaju se poslovi vođenja matične baze kadrovskih podataka svih radnika SKB Mostar, kao i pripravnika i vanjskih specijalizanata kroz matične knjige, dosjee i informatički medij.

U Službi se provodi cjelokupni postupak zasnivanja radnog odnosa, zaključuju ugovori o radu, izrađuju potvrde, rješenja i sve druge odluke i akti koji proizlaze iz radno-pravnog statusa. Obavljaju se prijave, promjene i odjave osiguranja kod nadležne Porezne uprave te se izrađuju izvješća vezana za kadrovsku strukturu, kao i drugi podaci iz radnog odnosa.