Home  /  Organizacijske jedinice  /  Centar za dijalizu

Centar za dijalizu

Doc.dr.sc. Slavica Ćorić
Voditeljica Centra: prim. doc. dr. sc. Slavica Ćorić
Glavna sestra Centra: Ana-Marija Aničić, dipl. med. sestra
Kontakt: 036/336-085
E-adresa:  interno@skbm.ba
Adresa: Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (pored Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku)

U sklopu Klinike za unutarnje bolesti djeluje i Centar za dijalizu koji se sastoji od Odjela za hemodijalizu (stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. – pored Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku), Odjela za peritonejsku dijalizu te ambulante za kontrolu pacijenata s transplantiranim bubregom (stari lokalitet Internog na adresi Bijeli Brijeg b.b. – pored nove zgrade SKBM). Centar za dijalizu započeo je s radom 3. studenog 1975. god. Osnivač  Centra za dijalizu je bio dr.sc. Zlatko Kažinić. U početku su se hemodijalizni tretmani obavljali na 2 aparata u prostorijama zgrade Klinike za unutarnje bolesti – 14. veljače 1983. god.

Centar za dijalizu je preseljen u novoizgrađeni montažni objekt u krugu bolnice na Bijelom brijegu, gdje i danas djeluje. Danas u Centru za dijalizu imamo 27 hemodijaliznih aparata i oko 150 pacijenata koji se dijaliziraju u tri smjene svakim danom osim nedjeljom, neovisno o državnim ili vjerskim blagdanima. Također, na peritonejskoj dijalizi je 19 pacijenata, a 10 pacijenata s transplantiranim bubregom se redovito kontrolira u našoj ambulanti.