Sveučilišna klinička bolnica Mostar

 

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

 

5. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Indikatori kvalitete zdravstvene njege

Mostar, 15. i 16. rujna 2017. godine

SCROLL

Poštovani sudionici-zdravstveni djelatnici,

 

5. simpozij medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem kao jedan od najvećih medicinskih događaja ove vrste postao je istinsko mjesto okupljanja regionalnih zdravstvenih djelatnika te razmjene novih znanja iskustava. Bolesnik je u središtu svakog zdravstvenog sustava koji mora osigurati uvjete za njegovo kvalitetno liječenje i sigurnost. Svaka zdravstvena organizacija osigurava praćenja i unapređenje kvalitete zdravstvene skrbi raznim metodološkim procesima od kojih, indikatori kvalitete zauzimaju značajno mjesto kao instrumenti za različita usporedbu između odjeljenja, zdravstvenih ustanova, regija i zemalja.

predsjednica Organizacijskog odbora

Zdravka Lončar, dipl. med. sestra

v

Stručni dio simpozija

  Tema simpozija

PRVA OBAVIJEST

Indikatori kvalitete zdravstvene njege

  Prijave sažetaka

Pozivamo sve zainteresirane da prijave svoje sažetke. Sažetci se prijavljuju slanjem dopisa na mail: simpozijmostar5@gmail.com

 

  Upute za pisanje sažetaka

PRIMJER SAŽETKA

Sažetci se pišu na jednom od službenih jezika BiH.

Sažeci se izrađuju u formatu Microsoft Word-a, font Times New Roman, normal, veličina slova 12pt,

obostrano poravnanje, margine 2,5 cm.

Sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih pet do šest ključnih riječi. Sažetak treba sadržavati kratki opis teme i svrhe rada, opis pristupa obradi teme, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak.

  Rok za dostavljanje sažetaka

Spremite Vaš Sažetak kao

2017_Sazetak_Prezime_autora.doc i dostaviti elektronskom poštom na e-mail simpozijmostar5@gmail.com  najkasnije

do 18. kolovoza 2017. godine.

Molimo autore da se prilikom pisanja sažetka pridržavaju navedenih uputa.

Kontakt osobe za dostavljanje sažetaka su:

Ivona Ljevak    ..................................................................... 063/699 086

Ornela Stojčić ..................................................................... 063/316 992

  Stručni odbor

predsjednik Ivo Curić

 

Vajdana Tomić

Maja Ostojić

Ivona Ljevak

Ornela Stojčić

Anka Zelenika

Kristina Vidović

v

Osnovne informacije o simpoziju

  Organizatori

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

 

  Mjesto i vrijeme održavanja simpozija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

15. i 16. rujna 2017. godine

  Organizacijski odbor

predsjednica Zdravka Lončar

 

Frano Tadić

Sanda Mandić

Sanja Buhovac

Ornela Stojčić

Marina Pandža

Antonio Kokić

 

  Pasivno sudjelovanje

Za sudjelovanje na Simpoziju potrebno je poslati dopis s prijavom na mail.

simpozijmostar5@gmail.com

Sudjelovanje na Simpoziju je besplatno.

Osobe koje se ne registriraju, na naveden način, neće moći sudjelovati na Simpoziju.

  Tehničke napomene

Akreditiranje

Sudionici simpozija se akreditiraju prije početka simpozija u predvorju Medicinskog fakulteta. Akreditirane osobe su obvezne istaknuto nositi akreditaciju na  mjestima stručnog i društvenog programa simpozija.

Korištenje računala i projektora

Sudionicima je osigurano korištenje računala i projektora za simpozijska izlaganja. Predavači moraju dostaviti svoje PowerPoint prezentacije prilikom akreditiranja na početku simpozija. Prezentacije će preuzeti Informatičko-tehnička služba simpozija.

v

Smještaj sudionika

  Hotelski smještaj

Organizator preporuča gradske hotele u kojima je za sudionike simpozija osigurana povoljnija cijena smještaja i ostalih hotelskih usluga. Sudionici simpozija u vlastitom aranžmanu osiguravaju smještaj.

HOTEL MEPAS

HOTEL MOSTAR

CITY HOTEL

Kneza Višeslava b.b.

Telefon: +387 36 382 000 (Centrala)

Faks: +387 36 382 010

info@mepas-hotel.ba

Kneza Domagoja b.b.

Tel: ++387 36 44 65 00

Fax: ++387 36 31 79 50

recepcija@hotelmostar.ba

Vukovarska b.b

T + 387 36 349 090

F + 387 36 349 091

info@city-hotel.ba

 

Kontakt

  Telefon i mail Organizatora simpozija

5. simpozij medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem

Fakultet zdravstvenih studija Mostar  ................................................................  036/337 055

Sveučilišna klinička bolnica Mostar     ................................................................  036/336 502

simpozijmostar5@gmail.com

 

5. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM