Home  /  Novosti i obavijesti  /  Poziv na tečaj za trudnice o ranom razvoju djece

Poziv na tečaj za trudnice o ranom razvoju djece

16. rujna 2022.

Klinika za dječje bolesti Sveučilišne  klinike bolnice u Mostaru u suradnji sa Studijem logopedije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizira tečaj za trudnice o ranom razvoju djece koji će se održati na osmom katu glavnog medicinskog objekta SKB Mostar na Bijelom Brijegu u petak 23. rujna u 18:00 sati.

Teme tečaja su: 

  • poticanje općeg govorno – jezičnog i psihomotornog razvoja   
  • utjecaj ekranizacije na komunikaciju i govor

Cilj tečaja je upoznati trudnice sa smjernicama za razvoj djece različitih razvojnih sustava kao što su motorika, kognitivni razvoj, govor i socijalizacija koji će voditi doc. sc. Mladenka Vukojević, prof. defektolog i Monika Džeba, bacc. logopedije. Tečaju mogu prisustvovati, osim trudnica i budući očevi.

Brojni su čimbenici koji utječu na razvoj i zdravlje djeteta, kao što su naslijeđe i biološka prilagodba na okolinu (senzomotorna stimulacija, prehrana, socioekonomski uvjeti i privrženost). Stoga, jako je važno da roditelji znaju kako stvoriti stimulativnu okolinu djetetu te poticati pravilne smjernice razvoja.

Svi zainteresirani trebaju se prijaviti na e-mail adresu: tecajzatrudnice@gmail.com  najkasnije do 22. rujna 2022. godine.