Home  /  Koronavirus  /  Koronavirus (COVID – 19) Upute za medicinske djelatnike

Koronavirus (COVID – 19) Upute za medicinske djelatnike

5. ožujka 2020.

Koronavirus je virusna bolest koja se manifestira simptomima sličnim gripi. Brzo se širi, a u nekim slučajevima može dovesti do težih komplikacija respiratornog sustava ili smrti.

Sa svrhom boljeg i točnog informiranja, kako medicinskih djelatnika tako i građana, molimo da informacije pronađete na linkovima relevantnih institucija sa točnim smjernicama za postupanje u ovoj situaciji.

Federalno ministarstvo zdravstva BiH:         http://www.fmoh.gov.ba/   

Zavod za javno zdravstvo FBiH:         https://www.zzjzfbih.ba/

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona:  https://www.zzo.ba/hr

Dom zdravlja Mostar:         http://www.dzmostar.com/

Crveni križ FBiH:         http://ckfbih.ba/

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/HNK:        http://www.upravaczvhnz-k.ba/

Na sljedećim linkovima možete naći sve potrebne i redovito ažurirane informacije o procedurama i naputcima za postupanje vezano za infekcije uzrokovane novim koronavirusom (COVID-19), a koje je izdala Sveučilišna klinička bolnica Mostar, najveća zdravstvena ustanova u Hercegovini: