pages in english 
za pacijente i posjetitelje | mapa lokacija bolnice
  
intranet bolni??ki intranet
intranet webmail
intranet administracija weba
intranet napredno pretra??ivanje
partneri


JAVNE NABAVE
OBRAZAC - zahtjev za pokretanje postupka javne nabave
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA od 01.07.2016. godine – 31.12.2016. godine
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA.

Plan javnih nabava 2017.
Plan javnih nabava 2016.

Home Pretra??ivanje Mapa weba 2009 (C) sva prava zadr??ana - Sveu??ili??na klini??ka bolnica Mostar